מדיניות הפרטיות

אגור מפעלות הנדסה בע”מ מתחייבת לשמירה על פרטיות המידע שלך באם ייחשף דרך השימוש באתר זה.
אתר אינטרנט זה, אינו אוגר או מפיץ כל מידע אישי אצלו. מידע שנמסר לאגור, כולל שמך, הכתובת, כתובת דוא”ל או מספר טלפון, לא יופץ או ישותף עם כל אתרי אינטרנט אחרים ו/או חברות או ספקי צד שלישי. אגור מחייבת לא להפיץ או לשתף מידע אודות הביקורים שלך באתר זה, ולא תשתמש במידע זה לפרסומות לקידום מכירות, מוצרים או שירותים.
אם התחייבות זו תשתנה באופן כלשהו, אגור תעדכן מדיניות פרטיות זו בהתאם. כל שינוי במדיניות הפרטיות של אגור יבוא לידי ביטוי מיידי בחלק זה של האתר.

תפריט